Úvodní stránka - Šobrův den 2022

Šobrův den 2022

Oficiální kongresové zpravodajství

27.06.2022

Doporučené postupy pro KV prevenci: pro a proti

O loni publikovaných doporučeních ESC pro prevenci KV onemocnění v klinické praxi se mluví opravdu hodně. S odstupem více než půl roku můžeme říct, že jsou přijímány jako kontroverzní, směřuje k nim řada výtek…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha, předseda ČSAT

Zhlédnout
17.06.2022

Akutní léčba hypolipidemiky

Na Šobrově dni hovoříte o akutní léčbě hypolipidemiky u pacientů po infarktu myokardu. Máme relativně dobrá data pro podání inhibitorů PCSK9. Myslíte si, že by tato léčba měla být standardem…

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
14.06.2022

Jak to bylo, je a bude s kardiovaskulární prevencí? Inhibice PCSK9 v praxi

ČSAT, podobně jako Česká kardiologická nebo Česká internistická společnost podporují program VZP Kardiovaskulární prevence Plus. Jak funguje v praxi a co se od něj očekává?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České asociace preventivní kardiologie,
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
14.06.2022

Lp(a) opět na výsluní

Jakou pravděpodobnou funkci má Lp(a)? Jaké koncentrace se odhadují jako už rizikové a proaterogenní? Koncentrace Lp(a) jsou dané…

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Zhlédnout
14.06.2022

Co (ne)víme o HDL?

Co víme jistě o pozitivních účincích HDL cholesterolu u člověka? Myslíte si, že působení na hladiny HDL cholesterolu, jako se o to snažily např. inhibitory CETP, má smysl…

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
IKEM Praha

Zhlédnout
14.06.2022

Sekundární dyslipidemie u pacientů s HIV infekcí

Čím se vyznačuje dyslipidemie u pacientů s HIV infekcí? Jak je aterogenní a v jakém KV riziku se tito pacienti pohybují? Která antiretrovirová terapie je…

Prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.
Interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Zhlédnout
13.06.2022

Distanční medicína – co potřebují internisté?

Jste v autorském týmu nových doporučených postupů Distanční medicína, které by měly vyjít na konci června. Co přináší distanční medicína internistům, co mohou využít? Jaké jsou v současnosti úhradové podmínky?…

Prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
předseda České internistické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
08.06.2022

Dyslipidemie a hypertenze v těhotenství

prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN

 

Zhlédnout
26.05.2022

Pozvánka na Šobrův den 2022

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

předseda České asociace preventivní kardiologie,
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout

Zlatý partner

Hlavní partneři

Partneři